Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Membuka Jalan Silaturahmi ke Dua Kampus Ternama di Brunei Darussalam

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari Dr. Hj. Ipandang, M.Ag membuka jalan silaturahmi ke dua kampus ternama di Negara Brunei Darussalam. Dua kampus yang dimaksud adalah Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) (8/1/2020) dan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) (9/1/2020).

UNISSA merupakan Universitas Islam Nasional pertama di Negara Brunei Darussalam. Sedangkan KUPU SB adalah kampus keempat di Brunei Darussalam.